Нове акредитације у месецу мају 2019. године

У мају 2019. године донете су следеће одлуке о додели акредитације за:

Контролна тела:

1. БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ И ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА ДОО Сента, Сента, Максима Горког 18, акредитациони број: 06-243

2. ЈАКОТЕХНА ДОО Београд, Београд-Земун, Војни пут – блок I 569 ф, акредитациони број: 06-244

3. ПЕТРОЛМЕТРОЛАБ ДОО, Београд, Житомислићка 34/10, акредитациони број: 06-245

4. ДС-САН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО Београд, Београд-Земун, Јозе Шћурле 12, акредитациони број: 06-246

5. РЕМОНТНИ ЦЕНТАР ДОО Ужице, Ужице, Радничка 11, акредитациони број: 06-247

6. ФИТИШ-ЈУ Предузеће за инжењеринг и производњу противпожарних и алармних система и система интерне телевизије, друштво са ограниченом одговорношћу Суботица, Суботица, Петра Свачића 12а, акредитациони број: 06-248

7. СИГУРА ПЛАМ 010 ДОО ПИРОТ, Српских владара 188 Пирот, акредитациони број: 06-249

8. BALKANS SECURITY SERVICES ДОО Београд, Београд-Нови Београд, Бродарска бб, акредитациони број: 06-250

Лабораторије за испитивање:

1. GEOTECHNOKIN ДОО Нови Сад, Лабораторија за испитивање ИБР, Нови Сад Аугуста Цесарца 18/112, акредитациони број: 01-478

 

Акредитација је укинута следећем ТОУ, на сопствени захтев:

1. ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД АД, Сектор за руде, метале и хемију, Лабораторија за испитивање чврстих минералних горива и минералних сировина, Београд, Чика Љубина 8, акредитациони број: 01-084

 

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености.