Промоција акредитације

Акредитационо тело Србије (АТС) има задатак да, у сарадњи са институцијама које су у земљи задужене за развој и имплементацију инфраструктуре квалитета и доношење одговарајућих прописа у области оцењивања усаглашености, промовише акредитацију и подиже свест о значају, улози и предностима система акредитације код свих заинтересованих страна - корисника и потрошача производа и услуга, државних органа, корисника услуга акредитованих тела за оцењивање усаглашености, као и самих тела за оцењивање усаглашености.

На страницама, које следе, можете погледати и прочитати АТС-ове брошуре, годишње извештаје о раду АТС-а, билтене АТС-а, као и актуелне вести, најаве догађаја, записе о обележавању Дана акредитације и учествовању АТС-а у кампањама за промоцију и подизање свести о значају акредитације.

Уколико вам је потребан промотивни материјал АТС-а или имате било каквих питања у вези истих, можете нас контактирати путем електронске поште office@ats.rs или путем телефона 011 314 86 80.