Промотивни материјали

Да би се остварила промоција националног система акредитације са циљем унапређења квалитета производа и повећања конкурентности наших производа на домаћем и иностраном тржишту, кроз упознавање са значајем и предностима акредитације у оквиру националног и европског законодавства, Акредитационо тело Србије (АТС) је издало брошуре намењене законодавцима, заинтересованим телима за оцењивање усаглашености и корисницима услуга акредитованих тела за оцењивање усаглашености које можете преузети у одељку Брошуре.

Поред стварања адекватне свести о значају акредитације на националном нивоу, потребна је и промоција акредитације на европском, односно светском нивоу коју реализују Европска организација за акредитацију (EA), Међународна организација за акредитацију лабораторија (ILAC) и Међународни форум за акредитацију (IAF) кроз своје брошуре које можете преузети на следећим линковима:

брошуре ЕА
ILAC-ове брошуре
IAF-ове брошуре

АТС објављује три пута годишње и свој Билтен у којем обавештава све заинтересоване стране - кориснике и потрошаче производа и услуга, државне органе, кориснике услуга акредитованих тела за оцењивање усаглашености и тела за оцењивање усаглашености о активностима АТС-а, новостима из области акредитације у раду међународних организација (EA, ILAC, IAF, ISO, ...), новим законодавним решењима, а која се тичу оцењивања усаглашености и акредитације, најавама догађаја, семинара и скупова, важним обавештењима и другим актуелним информацијама.

Из тог разлога вас позивамо да нам, путем електронске поште на адресу: office@ats.rs, пошаљете предлоге тема о којима бисте желели да читате.

Такође, постоји могућност пријављивања за електронску верзију билтена међународних организација за акредитацију (EA/ILAC/IAF):

пријави се за билтен ЕА
пријави се за ILAC-ов билтен
пријави се за  IAF-ов билтен

Брошуре АТС-а

У сврху промоције националног система акредитације и рада акредитованих тела за оцењивање усаглашености Акредитационо тело Србије је издало следеће брошуре како би се различити корисници упознали са акредитацијом и предностима које она пружа, почев од законодаваца (надлежних министарстава), потенцијалних лабораторија које би се акредитовале, будућих клијената већ акредитованих лабораторија, сертификационих и контролних тела, индустрије и других заинтересованих страна у области акредитације:

Како влада и законодавна тела могу имати користи од коришћења услуга акредитованих тела за оцењивање усаглашености?
 
Које предности лабораторије стичу када се акредитују?

 

Зашто користити услуге акредитоване лабораторије?

 

Зашто користити услуге акредитованих сертификационих тела?

 

Зашто користити услуге акредитованих контролних тела?

 

Да ли користите услуге сертификације, испитивања, еталонирања или контролисања?
 
Које су користи од потписаног EA MLA споразума о признавању акредитације? Заједно до квалитета

      Како акредитација помаже законодавцима

 

Билтен АТС-а

Акредитационо тело Србије (АТС) три пута годишње објављује свој Билтен у електронској форми који је намењен свим заинтересованим странама - корисницима и потрошачима производа и услуга, државним органима, струковним удружењима, корисницима услуга акредитованих тела за оцењивање усаглашености, као и телима за оцењивање усаглашености. Намера АТС-а је да клијенти, акредитована тела за оцењивање усаглашености, као и подносиоци пријава или друге заинтересоване стране, буду на транспарентан, ефикасан и брз начин упознати са радом АТС-а, поступком акредитације и другим интересантним темама и новинама из те области, а у циљу унапређења и што боље сарадње.

Из тог разлога вас позивамо да нам, путем електронске поште на адресу уредника Билтена office@ats.rs пошаљете предлоге тема о којима бисте желели да читате.

 

Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 1
Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 2
Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 3
Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 4
Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 5
Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 6
Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 7
Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 8
Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 9
Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 10
Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 11
Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 12
Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 13
Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 14
Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 15
Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 16
Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 17
Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 18
   
Електронски билтен АТС-а БРОЈ 19    

 

Публикације

Министарство финансија и привреде, МФП, (садашње Министарство привреде, МП) издало је сет приручника из области инфраструктуре квалитета и техничког законодавства који ће бити од велике помоћи привредницима и другим заинтересованим странама које у пракси примењују законе и техничке прописе. Такође је објављена и Стратегија унапређења система инфраструктуре квалитета за период 2015-2020 у којој су дефинисани приоритети развоја за наредни период у складу са потребама индустрије и актуелним трендовима развоја инфаструктуре квалитета у Европи и свету.

Овде можете преузети документа у .pdf формату.

Хоризонтални правни оквир у области инфраструктуре квалитета у Републици Србији Приручник за примену
Правилника о електромагнетној компатибилности
Приручник за примену Правилника о безбедности лифтова
Приручник за примену Правилника о безбедности машина Приручник за примену
Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона
Приручник за примену Правилника о личној заштитној опреми
Кратак водич за примену ATEX правилника Стратегија унапређења система инфраструктуре квалитета за период 2015-2020 Нови пакет мера за унапређење трговине производима

Институт за стандардизацију (ИСС) објавио je две публикације на српском језику уз подршку Немачког друштва за међународну сарадњу (GIZ), у оквиру програма за развој приватног сектора у Србији – ACCESS.

Публикација „Изградња поверења - комплет алата за оцењивање усаглашености” даје преглед свих аспеката оцењивања усаглашености и намењена је пословним руководиоцима, законодавцима, као и представницима потрошача.

Један од главних начина, на који се стандарди користе као подршка владиним мерама, је позивање на међународне стандарде у техничким прописима што је и представљено у публикацији „Коришћење ISO и IEC стандарда и позивање на њих као подршка јавној политици". То значи да државна управа може да користи ISO и IEC међународне стандарде на различите начине чиме се остварују значајне уштеде у новцу и времену.

 
„Изградња поверења - Комплет алата за оцењивање усаглашености” Коришћење ISO и IEC стандарда и позивање на њих као подршка јавној политици