Брига о корисницима услуга

АТС слуша све ваше реакције и повратне информације о својим активностима, као и активностима својих акредитованих тела за оцењивање усаглашености без обзира да ли се ради о позитивним реакцијама или приговорима на свој рад или рад својих акредитованих тела за оцењивање усаглашености.

Такође, подржавамо ваше напоре да нас обавестите о свакој могућој злоупотреби статуса и симбола акредитације за чије коришћење АТС даје право акредитованим телима за оцењивање усаглашености да означе свој статус акредитације.

Уколико желите да нас контактирате и упутите нам вашу жалбу, приговор, сугестију или похвалу, можете то учинити на неколико начина:

телефоном:

на број 011/313 03 73 (ово је број техничког секретара, а остале бројеве телефона и имена запослених можете пронаћи у одељку Контакти запослених)

писаним путем:

Акредитационо тело Србије
Влајковићева 3, V спрат
11000 Београд 6
поштански фах 92
Србија

факсом:
011/313 03 74

и

путем електронске поште:

office@ats.rs