Прекогранична акредитација

ПРЕКОГРАНИЧНА АКРЕДИТАЦИЈА

Политика, коју АТС примењује у поступку акредитације тела за оцењивање усаглашености са седиштем изван територије Републике Србије и телима за оцењивање усаглашености из Републике Србије која обављају послове оцењивања усаглашености у иностранству, утврђена је Правилима прекограничне акредитације.