Најаве догађаја

српски

Обукa у вези успостављања ЕТС система

Обукa у вези успостављања ЕТС система

Систем трговине емисионим јединицама ЕУ (ЕТС), познат и као тржиште угљеника ЕУ, успостављен Директивом 2003/87/EC, представља основу политике Европске уније у борби против климатских промена и кључни инструмент за смањење гасова са ефектом стаклене баште у сектору индустрије на исплатив начин. Као кандидат за чланство у ЕУ, Србија има обавезу усаглашавања са захтевима ЕУ ЕТС Директиве.

Конгрес метролога 2013

Конгрес метролога 2013

Обавештавамо све заинтересоване стране да Дирекција за мере и драгоцене метале, Завод за метрологију Црне Горе и Друштво метролога организују Конгрес метролога 2013 који ће се одржати у хотелу Језеро у Бору у периоду од 16. до 19. октобра 2013. године.

Конгрес метролога 2013

Конгрес метролога 2013

Дирекција за мере и драгоцене метале, Завод за метрологију Црне Горе и Друштво метролога позивају све стручњаке у области метрологије да као аутори научних и стручних прилога, спонзори, активни учесници и излагачи допринесу успеху научно-стручног скупа који ће се одржати у хотелу Језеро у Бору у периоду од 17. до 19. октобра 2013. године.

Циљ и програм конгреса метролога

Међународни дан акредитације - 9. јун

Међународни дан акредитације - 9. јун

Поводом обележавања Међународног дана акредитације, који се прославља 9. јуна, Акредитационо тело Србије (АТС) у сарадњи са Привредном комором Србије и удружењима потрошача организује у петак 08. јуна 2012. године конференцију посвећену акредитованим лабораторијама за испитивање у области хране и воде за пиће, ... 

Pages